איך להימנע מקנסות ממשרד הכלכלה?

כיצד נתכונן, נמנע ולא נטעה?