By: admin On: יולי 30, 2020 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

עבודה מחוץ למשרד כיום, היא אינטרס משותף של המעסיק ושל העובד בעקבות משבר הקורונה, אך כיצד מפקחים על שעות העבודה והשכר ההוגן לעובדים מהבית?

קיימים מספר אמצעי דיווח נוכחות של העובדים מהבית, המאפשרים למעסיק שליטה ובקרה מלאה על נוכחות העובדים בכל זמן ומכל מקום באמצעות מסך מרכזי אחד.

דיווח נוכחות באמצעות אפליקציית שעון נוכחות

אחת מתכונותיה הייחודיות של אפליקציית הדיווח הסלולרי הנה העברת מידע בנושא נוכחות גם כאשר העובד עובד מהבית. אפליקציית שעון הנוכחות מאפשרת לכל עובד לדווח נוכחות וסטטוס ביצוע משימות בזמן אמת.
להציג, לעדכן ולהפיק דו"חות; ולהגיש בקשה לחופשה. המנהל, מצידו, יכול בכל עת להגביל את מיקום דיווח הנוכחות,  לעיין בנתוני עובדיו, ולקבל התראות פרואקטיביות לפי סדרי העדיפויות שנקבעו ועוד.

דיווח נוכחות באמצעות שעון נוכחות אינטרנטי

שעון נוכחי סטנדרטי לא מספיק כדי לעקוב אחר שעות העבודה והתגמול עבור אנשים שעובדים מהבית. הפתרון לזה הוא שעון נוכחות אינטרנטי, שמאפשר לדווח נוכחות מכל מקום באמצעות המחשב ולזהות את המחשב שממנו התבצע הדיווח. ניתן לדווח נוכחות בזמן אמת אחר שעות העבודה, לשמור על שקיפות באופן שבו מחושב השכר וגם למנוע ויכוחים בין העובד והמעסיק.

איזה פונקציות יעילות יש לשעון נוכחות אינטרנטי?

רשימת התכונות של שעון נוכחות אינטרנטי כוללת חישוב שעות נוספות, ניהול הפסקות וחיתוך שעות בהתאם למשרות. כמו כן, השעון מותאם לסגנון העבודה בשוק התעסוקה המודרני כי בעזרתו ניתן לנהל בונוסים או לבדוק זכאות להחזרי נסיעות, ארוחות וכן הלאה.

האם השעון קביל מבחינת חישובי שכר?

שעון נוכחות אינטרנטי מאפשר לעובדים לדווח על תחילת וסיום שעות העבודה על ידי שימוש בגישה למרחב המקוון בלבד. יתרה מזאת, המערכת מבוססת מחשוב ענן ולכן אין צורך ברכישה או התקנת תוכנה כדי להשתמש בה. בהמשך, כל שנותר הוא להדריך את אלו העובדים מהבית – ולוודא שהשעות ידווחו במלואן על מנת שהדוח יהיה קביל מבחינת חישוב השכר החודשי והתגמולים.

לסיכום:

דיווח נוכחות באמצעות אפליקציית שעון נוכחות, או שעון נוכחות אינטרנטי מאפשר את ייעול הקשר הישיר בארגון בין עובדים למנהלים בזמן משבר ומאפשר את ההמשכיות העסקית, רציפות תפעולית, חיסכון רב בחישובי זמן עבודה של עובדים במדויק, בהגברת השקיפות ככל הניתן וגם לחיזוק תחושת השותפות והאמון של העובד במערכת ברגעי צורך. רוצה לקבל פרטים נוספים?