חדשות ומאמרים

המומחים בשבילך

ניהול עובדים באפס טעויות

זהירות קנסות! חוק שעות עבודה ומנוחה

זכויות עובדות בהריון

הפרשות לפנסיה

שאלות מעולם יחסי העבודה

האם ובכמה זמן מותר למעסיק לדחות את חזרתה לעבודה של עובדת שמבקשת לחזור מחופשת הלידה או מהחל"ת?

לגבי חופשת לידה- עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה על רצונה. סעיף 6(ב')(3) לחוק…..

האם מותר לנכות לעובד הפרשות לפנסיה (חלק העובד) ולא להעבירם לקופה?

סעיף 25 לחוק הגנת השכר קובע מהם רשימת הניכויים המותרים משכר העבודה של העובד. בתוך רשימה זו, נמצאים  תשלומים שוטפים לקופות גמל, ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד חייב לשלם לה לא ינוכו משכרו של העובד אם הוא הודיע…

האם מותר להעסיק נער או נערה בני 14 בשעות אחר הצהרים במהלך שנת הלימודים?

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, אוסר להעסיק ילד מתחת לגיל 14, הן בשנת הלימודים והן במהלך חופשת לימודים. ילד שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15, מותר להעסיקו.

האם ניתן לקזז שעות נוספות בשעות חסר?

לפי הגדרת החוק, שעות נוספות הן שעות העבודה העודפות על התחום שנקבע ליום עבודה ולשבוע עבודה. דהיינו, את חישוב השעות הנוספות יש לבצע על פי חישוב יומי ושבועי.

מקום שהמעסיק החליט לעבוד 1/2 יום בחול המועד, האם על המעסיק חובה להשלים את ה-1/2 יום?

ימי חול המועד הם ימי עבודה רגילים, אלא אם נקבע אחרת בצו הרחבה, בהסכם קיבוצי או בחוזה אישי. במידה והמעסיק מעוניין לעבוד במתכונת שונה בימים אלו, והעובד מצידו רוצה לעבוד במתכונת הרגילה,

האם הזכות לבדיקות הריון ללא ניכוי מהשכר תלויה בוותק של העובדת?

לפי סעיף 7(ה) לחוק עבודת נשים, עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא

מה התגמול על שעות העבודה בעבודת לילה?

סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, קובע כי ישנם ימים שבהם אורך יום העבודה הוא 7 שעות בלבד, ובתוכם מנויה עבודת לילה, שהיא עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00 (לפי סעיף 1 לחוק)

האם ניתן להוציא עובדים לנופש כתחליף לתשלום דמי הבראה?

בפסיקה של בית הדין האזורי לעבודה נקבע כי ככלל אין לפסול תשלום דמי הבראה בדרך של מימון טיולים על ידי המעביד במקום תשלום דמי הבראה בפועל, אך על המעביד

פיצ'רים ייחודיים של תוכנת שכר אמת

שיקוף אוטומטי של ימי מחלה, חופשה והבראה

גמר חשבון מדויק בלחיצת כפתור

חישוב אוטומטי של דמי הבראה

התראות במייל על סטטוסים

רוצים להישאר מעודכנים?