מאמר זה נועד לתת מענה לשאלות החוזרות ונשנות עקב  משבר  וירוס הקורונה וצווי משרד הבריאות והתמודדויות השונות להגבלת הנזקים הכלכליים בעקבות המצב. זמן אמת מקיימת הערכות מצב שוטפות בהתאם להתפתחויות, ומעדכנת אונליין את ההמלצות המשתנות מטעם משרד הבריאות וגורמים ממשלתיים ועומדת לרשותכם בכל עת.

תשלום ימי הבידוד- על מי חל?

על המעביד לשאת בתשלום ימי המחלה בהתאם לימי המחלה שצבר העובד ובהתאם לתנאי תשלום ימי המחלה המקובלים בהסכם בין המעביד לבין העובד ו/או בהתאם להסכם הקיבוצי.

מעסיק אשר מסרב לשלם דמי מחלה מפר חוק מגן ומשרד עבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אמון על אכיפת חוקי המגן בעבודה.

עובד שאין ברשותו ימי מחלה ו/או אין מספיק ימי מחלה – יאלץ לספוג פגיעה בשכרו.

ככל שמדובר בעצמאי- הרי אין תשלום ימי מחלה לעצמאי ועל העצמאי לספוג הפגיעה בשכר בשל מקרה זה.

כמה שכר זכאי העובד על תקופת הבידוד?

בהתאם לתשלום שכר עבור ימי מחלה. עבור היום הראשון שבו נעדר העובד בשל מחלתו לא יהיה זכאי העובד לדמי מחלה. החל מהיום השני והשלישי יהיה זכאי העובד ל- 50% משכרו, החל מהיום הרביעי ואילך יהיה זכאי העובד ל-100% משכרו על ימי היעדרותו.

האם מעסיק רשאי לבדוק את דיווח העובד לחובת ימי בידוד?

יש לצין כי מערכת משרד הבריאות מפיקה תעודת מחלה אוטומטית גורפת. ישנם מעסיקים המעלים חשש מדיווח לא אמין על ידי העובד, המעוניין לקבל 14 ימי מנוחה בביתו.

הכלל הקובע, בהקבלה לימי בידוד כימי מחלה כי בעניינים אישיים כגון מחלה- אין חובה להציג למעביד את הסיבה למחלה ודי בכך שהרופא קבע כי ניתנו לעובד ימי מחלה.

בהוראת שעה מיום [1]04.02.2020 נקבע כי מעביד לא ידרוש כל תעודת מחלה אחרת ואולם לא נקבע דבר לעניין בדיקה האם הדיווח על הישארות בבידוד היה תקין.

האם ניתן לפטר עובד עקב שהייה בבידוד?

לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו מכיוון שנאלץ לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה".

עובד בבידוד נדרש להודיע למעסיקו בהקדם האפשרי על כך שעליו לשהות בבידוד, ועל תקופת הבידוד.

האיסור לפיטורים בתקופת הזכאות הוא האיסור לפטר עובד עקב מחלה.

אם העובד מעוניין להגיע לעבודה על אף שמוכרח לשהות בבידוד?

במקרה זה אסור למעסיק לדרוש מהעובד להגיע לעבודה כאשר הוא נמצא בבידוד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה אפילו אם העובד מעוניין בכך.

מה הדין במקרה בו עובד נאלץ להישאר בבית בשל חובת בידוד של אחד מילדיו?

במקרה כזה העובד יהיה רשאי לזקוף את מחלת הילד על חשבון ימי המחלה שנצברו לו. אם מניין ימי המחלה הסתיים, ההיעדרות תהיה על חשבונו.

האם עובד רשאי שלא להגיע לעבודה עקב החשש מנגיף ה"קורונה"?

על פי הנחיות משרד הבריאות, רק לעובדים החולים בקורונה או שחייבים להישאר בבידוד בית, חל איסור להגיע למקום עבודתם. עובדים אחרים נדרשים להגיע למקום העבודה כרגיל. עובדים אלה רשאים לנצל ימי חופשה בהסכמת המעסיק.

האם מעסיק רשאי לדרוש מעובד שלא לטוס למדינה מסוימת במסגרת חופשה פרטית?

משרד הבריאות פרסם הודעה כי יש לשקול נחיצות נסיעות לחו"ל עקב הנגיף ובעקבות כך סביר כי מעסיקים רבים יבקשו להגביל נסיעות עובדיהם ליעדים מסוימים במטרה להגן על סביבת העבודה והעובדים מפני הידבקות.

עם זאת, כאשר אין הוראה בעניין זה בהסכם העבודה האישי או הקיבוצי, ככלל מעסיק אינו רשאי להתערב באופן בו מנצל עובד את ימי החופש שלו, לרבות הגבלת נסיעה למקום כזה או אחר והדבר נתון לשיקול דעתו של העובד.

הדברים עלולים להשתנות אם יוצאו הנחיות רגולטוריות מפורשות לעניין הימנעות מנסיעות מסוימות.

האם אני יכול להכריח עובד ששוהה בבידוד לעבוד מהבית?

הוראת השעה אינה מתייחסת לכך ולכן הדבר צריך להיות מוסכם על שני הצדדים. היה והעובד מסתייג מעבודה במהלך הבידוד- המעסיק אינו יכול לכפות זאת עליו.

האם אני יכול להוציא עובד לחופשה ללא תשלום לצורך התייעלות בחברה?

הזכאות לדמי אבטלה היא למי שיצא לחופשה ללא תשלום למשל 30 יום ומעלה, ומותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

בעקבות בקשת ההתאחדות, התאים המוסד לביטוח לאומי את הנוהל לקבלת דמי אבטלה, באופן מיוחד לעובדים שנאלצו לצאת לחל"ת עקב משבר הקורונה, כך שיוכלו לקבל דמי אבטלה מבלי לנצל ימי החופשה. נוהל מיוחד זה מאפשר התייצבות חודשית בסניפי הביטוח הלאומי, במקום שבועית.

להנחיות המלאות: https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

כיצד יוכל מעסיק למזער את נזקיו לאור משבר הקורונה?

ישנם הרבה ארגונים אשר עיקר עיסוקם תלוי בשוק הגלובלי ומתקשים ונאלצים בשל מצב החירום לצמצם עלויות ואף שוקלים חלופות דרסטיות של צמצום היקף כוח אדם.

אנו ממליצים למעסיקים לפעול במשנה זהירות, לבצע תכנון מקדים וקפדני בעניין, תוך התחשבות בחלופות העומדות בפניהם והשלכותיהן לעניין שכר ותנאי עבודה נוספים.

להלן מספר חלופות העשויות להקל על מעסיקים בתקופה זו:

עבודה מהבית בתקופת הבידוד- למרות ההוראה הקובעת כי ימי בידוד ייחשבו כימי מחלה של העובד, רשאי מעסיק להגיע להסכמה עם עובדיו הנתונים בבידוד, לבצע את תפקידם ועבודתם מביתם, וזאת לתקופה התואמת את ימי הבידוד.

קביעת נוהל פנימי בארגון לעובד המחליט לטוס בניגוד להוראות משרד הבריאות- עריכת נוהל המחדד בפני העובדים את המלצות משרד הבריאות, וממליץ להימנע ככל שניתן מנסיעות פרטיות לחו"ל. כמו כן יש לקבוע בנוהל כי עובד אשר יפעל בניגוד להמלצות משרד הבריאות ויבחר לצאת לנסיעה פרטית למדינה המחייבת בידוד או לנסיעה הכוללת השתתפות בהתכנסות בין לאומית, כי זמן השהות בבידוד יהיה על חשבון העובד.

 יציאת העובדים לחופשה כפויה- חלופה זו עשויה להתאים כשלב א', במקרים בהם רווחיות החברה עשויה להיפגע בעקבות המשבר, בטרם תנקוט החברה בצעד דרמטי לצמצום היקף כוח אדם.

על פי סעיף 9 לחוק חופשה שנתית, כאשר מדובר בחופשה בת 7 ימים או יותר חייב המעסיק להודיע על כך לעובדים בהודעה בכתב 14 ימים מראש. בחופשה שאורכה פחות מ-7 ימים אין חובה בהודעה מוקדמת.

צמצום היקף משרה- יש מעסיקים הנוקטים בצמצום משרות ובכך מקטינים את עלויות השכר והזכויות הסוציאליות. דהיינו מעבר ממשרה מלאה לחצי משרה או מעבר מעבודה על פני 5 ימים בשבוע לעבודה על פני שלושה וכדומה.

חופשה ללא תשלום- אחת השיטות הננקטות הינה הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום. יש מעסיקים המוציאים את עובדיהם לחל"ת מלא ללא הגבלת זמן ויש המגדירים תקופה.

המשמעות לחופשה ללא תשלום הינה למעשה השעיה של חוזה העבודה. למרות שיחסי העבודה ממשיכים, על כל המשמעות הנובעת מכך (איסור ניגוד עניינים, חובת שמירת הסודיות ואי תחרות, חובת הנאמנות ועוד). תוך אפשרות לזכאות לדמי אבטלה עבור תקופה זו (כפי שהורחב לעיל)

שאלה חשובה נוספת הכרוכה בהוצאה כפויה לחופשה ללא תשלום הינה זכאותו של העובד אשר איבד את הכנסתו לדמי אבטלה: בהתאם להנחיות החדשות של המוסד לביטוח הלאומי, מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יועל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופשה שלו.

דרך המלך הינה כמובן לקבל הסכמתו של העובד לצאת לחופשה ללא תשלום. במסגרת אותו הסכם ניתן לקבוע את תנאי החופשה והשלכותיה.

ככל שהעובד אינו מסכים לצאת לחופשה ללא תשלום (נושא החל"ת לט מוסדר בהסכם קיבוצי או חוזה אישי) עלולים להתפתח עמה תרחישים שרצוי שהמעסיק יהיה מודע להם.

התרחיש הפסימי ביותר, העובד יתנגד להוצאתו לחל"ת, יימחה ויתמיד בהתנגדותו תוך שיעמיד את עצמו לרשות המעסיק על אף שהמעסיק מבקש להוציאו לחופשה או אף לסגור את העסק. במקרה כזה יכול להיות תרחיש לפיו העובד יפנה לבית הדין אשר ייטה לחייב את המעסיק לשלם לעובד עבור ימי החל"ת.

העובד לא יסכים לצאת לחל"ת ויבחר לסיים את ההתקשרות ולהתפטר מהעבודה. במקרה מסוים עובד כזה יוכל להתפטר כדין מפוטר, דהיינו יהיה ניתן לראות בהוצאה הכפויה לחל"ת כהרעה מוחשית אשר מזכה בפיצויי פיטורים.

[1] ביום 4.2.2020 פורסם חוזר משרד הבריאות בעניין תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף- 2020, (להלן: "צו בריאות העם" )

הוצאת תעודת מחלה גורפת לעובדים שכירים שנמצאים בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה

בית המשפט העליון קיבל שתי עתירות שהגישו, מספר ארגוני מעסיקים וקבע כי חוק דמי מחלה אינו מסמיך את ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות להנפיק תעודת מחלה גורפת לכל העובדים השכירים השוהים בבידוד מחשש להידבקות בנגיף הקורונה. על כן נקבע כי תעודת המחלה הגורפת בטלה.

בית המשפט הגיע למסקנה זו לאחר שניתח את לשון חוק דמי מחלה ותכליותיו וקבע כי חשש למחלה או להידבקות בנגיף הקורונה אינו בגדר "מחלה" ששוללת מהעובד את הכושר לבצע את עבודתו, כנדרש בחוק. עם זאת ועל מנת למנוע פגיעה בעובדים ולאפשר היערכות מתאימה, נקבע כי ביטולה של תעודת המחלה הגורפת לשוהים בבידוד ייכנס לתוקף ביום 30.9.2020.

 

מאת: עו"ד עמית חוג'ה  – מנהל מוקד בקרת שכר | עו"ד שני גולן ברקוביץ – בודק שכר מוסמך – משרד ברקוביץ אהרוני זיו

המידע נערך עבור זמן אמת על ידי פתרונות אפקטיביים בע"מ

*** שימו לב, הדברים משתנים כל הזמן. חלק מהתוכן נכון ליום 16.3.2020 אך יש להקפיד לעקוב אחר העדכונים.

קו לשכר מבית זמן אמת – שירות המומחים שאתם חייבים להכיר!

מעל 5,000 מעסיקים מקבלים מענה מקצועי ומסחרי ע"י צוות בודקי שכר מוסמכים, רו"ח, חשבי שכר ומומחי מס ופנסיה מובילים בתחומם.

בעקבות משבר הקורונה ולנוכח חוסר הבהירות בנושא שכר, היעדרות, נהלי עבודה, קו לשכר שמחים להירתם ולסייע כדי שתוכלו להתמודד ולתת מענה לארגון שלכם, נעמוד לרשותכם בטלפון: 03-7684444 שלוחה 7, או במייל: kav@rt-ltd.com