By: admin On: אוגוסט 21, 2019 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

עריכת הסכמים וחוזי עבודה היא משימה מורכבת שמחייבת את המעסיק להכיר את הוראות החוק. עם זאת, החדשות הטובות הן שכיום יש כלים שיכולים לסייע בכך

היעדר הגדרה ברורה לחוזה עבודה סטנדרטי מעלה תהיות רבות בקרב בעלי עסקים קטנים וגדולים. בפועל, מה שצריך לעשות הוא לנסח הסכמי עבודה חוקיים – ולוודא שכל פרט שסוכם בעל פה מופיע גם בחוזה בכתב. כמו כן, מומלץ לנצל את ההזדמנות של ניסוח חוזה עבודה על מנת להגן על העובד והמעסיק כאחד.

לגזור ולשמור: כללים לעריכת חוזים קבילים

הנה למשל כמה דברים שכדאי לעשות בשביל לנסח הסכמים שיהיו לאחר מכן קבילים בבתי משפט לענייני עבודה:

1. לנהל משא ומתן גם על סעיפים משפטיים

2. לערב אנשי מקצוע כמו עורך דין

3. להתעדכן בשינויים הרלוונטיים בחוק

כפי שאפשר להבין, ניסוח של חוזה עבודה מייצג סוגיה מורכבת ורגישה. רק ביישום הכללים הנכונים אפשר לנסח חוזים עם ערך אמיתי ולמנוע עוגמת נפש. מנגד, הנה כמה דברים שדווקא לא כדאי לעשות אם רוצים לנסח הסכמי עבודה חוקיים:

1. לא להשתמש בחוזה סטנדרטי

2. לא להעתיק את אותו חוזה בין עובדים שונים

3. לא לאפשר ביצוע שינויים בחוזה

מוקדי מחלוקת נפוצים בהסכמי עבודה

לטובת ניסוח חוזה עבודה שבאמת יגן עליך ברבות השנים, דרך נוספת להגביר את יעילותם של כללי עשה ואל תעשה אלו – היא להכיר מראש את מוקדי המחלוקת הנפוצים, והחזויים. בין היתר, המוקשים נמצאים בנושאים כגון פיצויי פיטורים, זכויות צוברות ותק וסעיפים מיוחדים שנובעים מאופי העיסוק והמקצוע. כמו כן, יש להקדיש מחשבה לעניין הנחיצות העתידית של התפקיד שימלא העובד – ולעגן בחוזה העבודה את הבנת העובד כי צרכי הארגון שלך הם דינאמיים וייתכנו שינויים באופי המשרה בעתיד.

ולבסוף – העובד חייב להקפיד על דיווחי נוכחות תקינים ושוטפים

בשורה התחתונה, מה שככל הנראה הכי מטריד עובדים שכירים הוא עניין השכר. כתוצאה מכך, חישוב לא נכון של שעות העבודה והשכר הוא גם הגורם המרכזי לסכסוכים ולתביעות בגין הפרת חוזה עבודה. הפתרון הוא להיעזר במערכת שכר ולוודא שגם העובדים יודעים כיצד להשתמש בה. כך מגנים על האינטרסים של שני הצדדים המעורבים – ומפחיתים למינימום את הסיכון להפרת הסכמי וחוזי עבודה חוקיים.