איך זה עובד?

שירות הפרשות לגמל בקובץ אחיד

תקנה חדשה בפנסיה

החל ב-1 בפברואר, נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, תשע"ד 2014, אשר הנן בעלות השלכות משמעותיות על מעסיקים בכל הנוגע לתחום ההפרשות הפנסיוניות.

התקנות החדשות הופכת את נושא ההפרשות הפנסיוניות לעניין סבוך ומורכב עבור מעסיקים באשר הם, היות וכיום הדבר דורש מהם רגישות רבה יותר לנושאים הקשורים בקופות הגמל.

בנקודה זו, כדאי לציין כי על פי התקנות האחריות הן על העברת הכספים והן על הדיווח מוטלת על המעסיקים, כאשר אלו הבוחרים "להתעלם" מן התקנות החדשות מסתכנים בהיטלים ובקנסות שיכולים להגיע עד למאות אלפי שקלים עבור כל הפרה. לפניכם עיקרי התקנה.

החובה על דיווח מקוון

על פי תקנה חדשה בפנסיה, על המעסיק מוטלת החובה לדווח באופן מקוון על כל הפרשה לקופת גמל כזו או אחרת, בתאריכים מסוימים וקבועים מראש. כמו כן על מעסיקים גם לדווח על האופן בו הפקידו את הכספים לקופות הגמל ועל הדיווח לכלול פירוט נרחב אודות ההפקדה, כאשר בין היתר יש לדווח על סכומי ההפקדה, פרטי עובד, פרטי מעסיק, פרטי הקופה אליה הופקדו הכספים ועוד מידע מפורט נוסף.

יתרה מכך, על הגופים המוסדיים להעביר אל המעסיקים היזון חוזר בדבר קליטת הנתונים של העובדים הן לאחר חמישה ימי עסקים והן פעם בשנה, אז מעודכנים המעסיקים בנתונים כמו מצב הכספים או שגיאות ודרישות למיניהן בהן יש לטפל.

חופש בחירה של העובדים

אותה תקנה חדשה בפנסיה גם מעניקה רובד בחירה נוסף לעובדים, אשר מהיום יכולים לקבוע ביתר קלות את הסידור הפנסיוני המועדף עליהם. אם, כפי שהיה נהוג עד כה, המועסקים יכלו לבחור, ללא התערבותו של המעסיק, את סוג המוצר הפנסיוני בו יהיה מבוטח, הרי ששיעורי ההפקדה השונים בין מוצר למוצר היו מונעות מן המבוטח להגיע לאופטימיזציה מלאה של החיסכון הפנסיוני, עקב התנגשות אינטרסים עם המעסיק.

בעקבות תיקון 12 לחוק, יהיה שיעור הפקדות אחיד לכל המוצרים הפנסיונים ועל המעסיק יהיה להפריש לכמה חברות פנסיוניות שונות ולא לעבוד מול גורם אחד – ולהפקיד לכלל העובדים את אותו שיעור ההפקדה – בשיעור המופקד עבור ההסדר הגבוה ביותר הנהוג אצלו.

כיצד המעסיקים יכולים להיערך בהתאם לאותה תקנה חדשה בפנסיה?

אין ספק כי התקנה החדשה, יוצרת אתגרים רבים למעסיקים אתם עליהם להתמודד ואליהם להיערך בהתאם. עליהם שלא רק להבין את הסיווג שלהם, אלא גם לתכנן חיסכון פנסיוני עבור כל עובד בנפרד וכדי לצלוח את האתגר הצפוי, עליהם להצטייד במערכת מתקדמת וחכמה אשר תוכל לחלוק עמם את נטל האחריות.

מתי זה מתחיל?

בהתאם לתקנות החדשות, מעסיקים מחויבים לבצע הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, למעט מעסיקים קטנים (עד 20 עובדים) אשר אושרה עבורם תקופת הארכה לפברואר 2019.

למידע נוסף בקרו באתר משרד האוצר

לייעוץ ותיאום פגישה השאירו פרטים