קיצור שבוע העבודה – עושים סדר

ב- 15 במרץ 2018 הוחלט על צו הרחבה המקצר את שבוע העבודה במשק בשעה אחת. הצו נכנס לתוקפו  ב-1 באפריל 2018.

בעקבות זאת, הוחלט על העלאת ערך שכר העבודה השעתי למקבלי שכר מינימום, בכל היקפי המשרה (חודשי ושעתי).

בעקבות פניות רבות בנושא, קיבצנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר על צו ההרחבה ואופן יישומו.

לא, קיצור שבוע העבודה אינו חל על עובדים אשר עובדים 42 שעות שבועיות או פחות ועל עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם.

שכר המינימום יחושב באמצעות חלוקת שכר המינימום החודשי, בגובה 5,300 ₪, ב-182 שעות בחודש, במקום 186 שעות בחודש (29.12 ₪ לשעה).

לא, הצו קובע כי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) תעשה ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצרכי העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.

כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע.

במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, יש להגדיר את החישוב באופן הבא:

במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה לפי 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות), וביום אחד קבוע בשבוע, יופחת אורך יום העבודה בשעה אחת ויחושב לפי 7.6 שעות (7 שעות ו-36 דקות).

שעות אלו אינן כוללות הפסקה.

במקומות עבודה אשר יום העבודה הוא בן 9 שעות, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, יש לחשב באופן הבא: 

במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה יחושב לפי 9 שעות ברוטו, (8 שעות ו-36 דקות נטו) ויום אחד קבוע יחושב לפי 8 שעות ברוטו (7 שעות ו-36 דקות נטו).

במקומות עבודה  אשר יום העבודה הוא בן 9 שעות, כולל הפסקה של 30 דקות ותקן שעות העבודה השבועי עמד בעבר על 42.5 שעות שבועיות, יש לקצר את שבוע העבודה בחצי שעה בשבוע ולחשבו באופן הבא:

במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה יחושב לפי  9 שעות עבודה ברוטו (8.5 שעות עבודה נטו ביום), ויום אחד קבוע יחושב לפי 8.5 שעות ברוטו (8 שעות עבודה נטו), שכן במקרה זה זכאים העובדים להפחתה של חצי שעה בשבוע בלבד מ- 42.5 שעות שבועיות ל-42 שעות שבועיות.

עובד שעבד מעבר לשעות התקן הקבועות לאותו יום זכאי לגמול עבור שעות נוספות.

במפעלים העובדים במשמרות ניתנה למעסיק גמישות באופן המימוש של קיצור שבוע העבודה. עובד שיידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר, יקבל תשלום בגין עבודה בשעה נוספת.

רוצים להישאר מעודכנים?

הירשמו לניוזלטר בזמן אמת


הנני מאשר/ת קבלת דיוור מחברת זמן אמת,לרבות מסרים שיווקים.
בכל עת, תוכל/י להסיר עצמך מהרשימה