side_pic

יום עיון בנושא ניהול השכר והנוכחות בעידן הדיגיטלי

תוצג סקירה של ניהול הנוכחות והשכר העובדים עד כה והשינוי הדרמטי  שחל בשנים האחרונות, הן ברמה הטכנולוגית, פיתוח אמצעים מתקדמים שמייעלים ומשפרים את עבודת חישוב השכר וניהול הנוכחות, והן ברמת התקנות שהולכות ומחמירות החלות על בעלי העסקים.

 

 מוכר על ידי לשכת רואי החשבון בישראל | 5 שעות אקדמיות

logoatid

יום עיון בנושא ניהול השכר והנוכחות בעידן הדיגיטלי

maorm

המהפכה הטכנולוגית, תוצריה והשפעתה על ניהול הנוכחות והשכר | מאור מלכי, סמנכ"ל זמן אמת

16:45-18:45  

hezi

שינויי החקיקה מהשנים האחרונות בארץ והשפעתם על חשב השכר | חזי אופיר, לשעבר מנהל אגף האכיפה במשרד הכלכלה ומרצה בכיר בביה"ס אופקים ליחסי עבודה

19:00-20:00

ההרשמה הסתיימה!

נתראה ביום עיון הבא

תמונות מהיום שהיה