side_pic

יום עיון בנושא ניהול השכר והנוכחות בעידן הדיגיטלי

תוצג סקירה של ניהול הנוכחות והשכר העובדים עד כה והשינוי הדרמטי  שחל בשנים האחרונות, הן ברמה הטכנולוגית, פיתוח אמצעים מתקדמים שמייעלים ומשפרים את עבודת חישוב השכר וניהול הנוכחות, והן ברמת התקנות שהולכות ומחמירות החלות על בעלי העסקים.

 

 מוכר על ידי לשכת רואי החשבון בישראל | 5 שעות אקדמיות

לוגו מכללות שקוף

יום עיון בנושא ניהול השכר והנוכחות בעידן הדיגיטלי

מאור

המהפכה הטכנולוגית, תוצריה והשפעתה על ניהול הנוכחות והשכר | מאור מלכי, סמנכ"ל זמן אמת

16:45-18:45  

חזי אופיר

שינויי החקיקה מהשנים האחרונות בארץ והשפעתם על חשב השכר | חזי אופיר, לשעבר מנהל אגף האכיפה במשרד הכלכלה ומרצה בכיר בביה"ס אופקים ליחסי עבודה

19:00-20:00

ההרשמה הסתיימה!

נתראה ביום עיון הבא

תמונות מהיום שהיה