דוד דור, סמנכ"ל פיתוח עסקי בזמן אמת

מערכת היעדרויות להפחתת היעדרויות בארגון

היעדרות עובד מעבודה הינה אחד מהמכשולים העיקריים של חברות ליצירת תפוקה, רווח ועמידה בתחרות. היעדרות גורמת השקעה בשעות נוספות מיותרות, חוסר שביעות רצון לקוחות וירידת מורל בקרב עובדים המכסים את השעות של העובד הנעדר. זיהוי מוקדם, הערכה אפקטיבית והתערבות מהירה של הגורמים במקום העבודה, יכול למנוע היעדרות מלהפוך לבעיה לטווח ארוך.

בתוכנת "שכר אמת" מנגנון ניהול ומעקב באספקת מידע מדויק על נוכחות מיידית והיסטורית של היעדרויות עובדים תורם בטיפול מלא של צוות הניהול ומאפשר לארגונים באופן עקבי ושיטתי הפחתת היעדרויות באופן משמעותי.

תוכנת "שכר אמת" מסעיית לארגונים בהפחתת היעדרויות עובדים באופן הבא:

לספק נתונים מלאים, מדויקים בזמן אמת.

לחשב יתרות ולהתריע על מצבים חריגים באמצעות תזכורות או שליחת מייל לצוות הניהול.

להפיק דו"חות ניהוליים מחלקתיים לניתוח מצבים חריגים ומדידת תפוקה.

חברות רבות מודדות את היעדרויות עובדים בכמה דרכים וגם לפי סוגים שונים של היעדרות. חברות רבות לא מצליחות להבדיל בין היעדרות עובד לטווח הקצר לבין היעדרות עובד לטווח ארוך. להיעדרויות יכולות להיות השלכה עמוקה בניהול נוכחות כלל העובדים בארגון.

שימוש במקדם של רדפורד להפחת היעדרויות בארגון.

מקדם של רדפורד מבסס כמקדם מעקב אחר היעדרויות על ידי התמקדות בתדירות היעדרויות ולנקוט באמצעים כדי לשפר נוכחות. עבור ארגונים רבים, העלות וההפרעה של היעדרות בפרקי זמן קצרים גבוהה יותר מאחר שתקופות קצרות ותכופות מונע מהארגון להתארגן כראוי ויוצר פער לא מתוכנן של כיסוי שעות של עובדים נעדרים. מדד ברדפורד הוא נוסחה שיכולה לשמש למדידת היעדרות העובד והוא שימושי במיוחד למדידת היעדרויות לזמן קצר לתקופה של שנה, אשר נחשבים לעתים קרובות יותר הרסנית מאשר לטווח ארוך. הוא מודד את מספר מקרי ההיעדרות ואת משך הזמן של כל אירוע כדי לחשב ציון היעדרות עבור כל עובד. מדד ברדפורד הוא ממש פשוט וכדי לעשות את זה אפילו יותר קל, הוספנו מחשבון פקטור ברדפורד.

S x S x D = נקודות ברדפורד להיעדרות

S הוא מספר מקרים של היעדרות ב- 52 השבועות האחרונים ו- D הוא המספר הכולל של היעדרות בימים ב- 52 השבועות האחרונים.

אז, לעובד עם סך של מקרה היעדרות 1 של 15 ימים, למשל, ב -52 שבועות האחרונים מצטברים בשנה:

בהעדר 1 של 15 ימים הוא 15 נקודות                                                    כלומר 1*1*15

ולמשל 7 מקרי היעדרויות בהיקף 14 ימים (2 ימים לכל העדרות) הוא 686 נקודות            כלומר 7*7*14

 

בחלק מהארגונים מאמינים כי ציון גורם גבוה ברדפורד צריך להיות קריאה לפעולה למנהל לדיון פתוח וכנה עם חבר צוות הנאבק עם נוכחות דלה. מקדם ברדפורד יכול להיות מנוצל על ידי יצירת טריגרים לפיה פעולות מסוימות נלקחות כאשר הציון ברדפורד של עובד מגיע לנקודה מסוימת:

51 נקודות – אזהרה מילולית

201 נקודות – התראה בכתב

401 נקודות – האזהרה האחרונה

הגדרת גורמים אלה תלויים לחלוטין בחופש בחירה של הארגון באמצעות מקדם ברדפורד. בדרך כלל מומלץ להשתמש במקדם ברדפורד כאחד ממספר סוגי פוליסות היעדרות לניהול יעיל יותר. במאמר מוסגר אין לכלול כל היעדרות הקשורות למקרים של נכות או מקרים ידועים מראש למניע שנואשם באפליה.

צרו איתנו קשר