By: admin On: יוני 21, 2020 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

מאז ומעולם, היו ההיעדרויות חלק בלתי נפרד משוק העבודה. וחרף מאמצים רבים שמושקעים באוטומציה, בארגון ובתכנון, ברפואה ועוד – טרם נמצאה הנוסחה לבטל את הצורך להיעדר מדי פעם מהעבודה.

מבחינת החוק, לעובד מותר להיעדר בגלל ימי מחלה, חופשה או מסיבות אחרות ועל המעסיק לשלם עבורם. עם זאת, יש צורך במערכת מסודרת לניהול היעדרויות על מנת להבטיח מצד אחד את מימוש זכויות העובדים – אך מצד שני לחסוך הוצאות מיותרות עבור המעסיק.

מה עושה מערכת לניהול היעדרויות?

על מנת להבין מי צריך מערכת לניהול היעדרויות, כדאי לקחת צעד אחורה ולבדוק במה בדיוק מדובר. בפועל, מערכת הניהול מאפשרת לכל ארגון לתכנן ולנהל את מקרי ההיעדרויות של כלל העובדים לטובת בקרה רצופה אחר התופעה. בכך, המערכת משמשת גם ככלי ניהול, שליטה ובקרה למנהלים ולמחלקת משאבי אנוש וגם ככלי ניתוח אפקטיבי שמסייע בקבלת החלטות.

מי הם הגורמים שמשתמשים במערכת?

מערכת לניהול היעדרויות כוללת הקצאת הרשאות ותצוגה שמותאמת למשתמש לפי רמת ההרשאה שלו. המשמעות היא שכמה בעלי תפקידים שונים יכולים להשתמש במערכת בעת ובעונה אחת, אך שכל אחד מהם יקבל הרשאה אחרת. בכך, המערכת מיועדת גם למנהלים, גם לעובדים, גם למחלקת משאבי אנוש ועוד.

היתרונות של מערכת לניהול היעדרויות

מערכת לניהול היעדרויות מבוססת על מנגנון התראות ובקרה מתקדם שמאפשר גמישות. נוסף על כך, המערכת עוקבת אחר ניצול מתוכנן של ימי חופשה לפי מכסה שנתית – לרבות באמצעות התראות ומעקב אחר כללי ימי ההיעדרות המתוכננים לפי סוג היעדרות. בכך, המערכת מונעת הפתעות למעסיק ומאפשרת לו לדעת מה כוח העבודה שעומד ויעמוד לרשותו.

מידע על כמות עובדים גדולה – בלחיצת כפתור אחת

המערכת מציגה שיעור היעדרויות עובדים לרמת יום על פי יחידות ודרגות היעדרות – סביר, בינוני וחריג – שנקבעות על ידי ההנהלה או מחלקת משאבי אנוש. כאשר עסקים עם כמות עובדים גדולה משתמשים במערכת, הם מקבלים תמונת מצב אמינה על היקף בלחיצת כפתור אחת.

האם צריך ידע טכני על מנת להשתמש במערכת?

הערך המוסף של מערכת לניהול היעדרויות בא לידי ביטוי שהיא מתאימה גם לבעלי עסקים, חשבי שכר ומנהלי חברות שאין להם ידע טכני. כאן, היתרון הוא גלישה מאובטחת גם בטלפון החכם ומערכת ענן המותאמת לכל סוגי המכשירים.

לסיכום

מערכת ניהול היעדרויות מאפשרת לכל ארגון לתכנן ולנהל את היעדרויות העובדים לצורך בקרה ותכנון עתידי. תכנון נכון של היעדרויות העובדים משפיע בצורה ישירה על השירות שהמחלקה והארגון בכללו נותנים, ומאפשר חיסכון בהוצאות הארגון. המערכת משמשת כלי ניהול, שליטה ובקרה למנהלים ולמחלקת משאבי אנוש וכלי ניתוח המסייע בקבלת החלטות.

לפרטים נוספים על מערכת ניהול היעדרויות והתייעצות עם המומחים של זמן אמת לחצו כאן.