ניהול תזרים מזומנים

 

מאת: רו"ח ו"ר ועד מרחב ת"א של לשכת רו"ח ושותף בחברת בארי ושות'

לשימושכם, מצורפת טבלה לניהול נכון של תזרים המזומנים.

 

כללים לבניית תחזית תזרים מזומנים

  • תנוהל תחזית תזרים מזומנים לכל חשבון בנק
  • תנועות קבועות לרבות הוראות קבע, הלוואות וכדומה יעודכנו מראש לפי הסכומים הידועים או הסכומים הצפויים.
  • סכומים לא ידועים יוצגו לפי מיטב המידע הקיים על בסיס תחזית חודשים קודמים.
  • יש לרשום את החשבונות שמקבלים בהתאם לתנאי האשראי כתשלום צפוי ועם העברת הצ'ק לעדכן לתשלום ודאי.
  • הכנסות/ תקבולים יירשמו בהתאם לאופי פעילות העסק או לפי חשבונות מאושרים.

 

הנחיות למילוי האקסל

 תאריך: יש להקפיד על רישום התנועות בתאריך המדויק של האירוע או לפי תחזית שמרנית.

סוג פעולה: יש להקפיד על רישום סוג פעולה לצורך ניתוח עתידי של הפעילות וכן לצורך זיהוי תשלומים ותקבולים.

פרטים: יש לרשום פרטים מדויקים לגבי שמות הספק/ לקוח וזאת בהתאם לרשימה שתוגדר לצורך ניתוח הפעילות עם אותו גורם.

מספר אסמכתא: יש להקפיד על רישום מספר אסמכתא לצורך מעקבים והשלמות.

תקבול/ תשלום: יש להקפיד על רישום הסכום במדויק ולאמת את התנועה בחשבון הבנק.

יתרות עו"ש: הסכום בעמודה זו יתקבל באופן אוטומטי לאחר הזנת סכומי התקבולים והתשלומים. כל שנותר הוא לוודא התאמה בין חשבון העו"ש לבין היתרה בתזרים.

בפועל/ חזוי: יש להקפיד על רישום מהות התשלום/ התקבול. סכום שהינו ודאי יסומן כ"בפועל", סכומים שנרשמו ע"ג הערכות וצפי עתידי יסומנו כ"חזוי".  במקרים בהם צ'קים עדיין לא נפרעו למרות שמועד הפירעון כבר עבר, אנו ממליצים לרשום את אותו הסכום במסגרת צ'קים צפויים ליום למחרת.

צרו איתנו קשר