העסקת עובדים במשמרות זוהי אחת מצורת ההעסקה המאתגרות ביותר ברמה החוקית. לפניכם רשימת נקודות חשובות שיש לוודא בעת העסקת עובדי משמרות.

עבודה במשמרות לילה:

עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה עבודת לילה מוגדרת כעבודה שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר.

סעיף 22 א' לחוק אוסר להעסיק עובד במשמרות לילה לתקופה שמעל שבוע אחד מתוך 3 שבועות.

כמו כן, 7 שעות במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא, מעבר לכך, תיחשב לעבודה בשעות נוספות המזכות בגמול.

חוק עבודת הנשים, מגדיר מספר כללים להעסקת נשים במשמרות לילה, כגון מנוחה של  12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה, אספקת אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו ואיסור העסקת עובדת בהריון החל מהחודש החמישי, אלא אם כן העובדת הביעה את הסכמתה בכתב.

מנוחה שבועית לעובדי משמרות:

התקנות קובעות כי: "מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות תהיה: (1) במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות – בתחום של פחות מ36- שעות רצופות, אך לא פחות מ25- שעות רצופות; (2) במפעלים בהם נעשית העבודה בשתי משמרות – אחת לשבועיים – בתחום של פחות מ36- שעות רצופות, אך לא פחות מ25- שעות רצופות".

כלומר, התקנות אינן מעניקות "רצפה יציבה" של שעות מנוחה שלפיה העובד יוכל לתכנן את עיתותיו למנוחה שבועית ולא להיות תלוי ברצונו של הזולת. לפיכך קבעה הפסיקה כי כל עוד לא נעשה ביצוע אקטיבי של פעולת השלמה כלשהי שיקבע מהי הרצפה המפורשת של שעות המנוחה השבועית לעובדים במשמרות (כגון בחקיקה, אך בעיקר בהסכם קיבוצי),  אין להתייחס לתקנות כאילו הן קובעות רצפה של 25 שעות בלבד, ומשך המנוחה השבועית שעובדי המשמרות יהיו זכאים לה הוא 36 שעות, כקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה.

בנוסף לאמור, ישנן סוגיות רבות שנובעות מאופי ההעסקה הייחודי של כל חברה ולכן, אנו בזמן אמת דואגים לאפיין כל לקוח המנהל את נוכחות העובדים במערכת שכר אמת ולבנות יחד הסכם עבודה מותאם אישית לצורת ההעסקה בחברה תוך הקפדה ושימת דגש על הסכם התואם את דרישות החוק.

במידה ויש לכם שאלות, התלבטויות או שאתם מעוניינים במידע נוסף בנושא העסקה נכונה של עובדים במשמרות, אתם מוזמנים למלא את הפרטים ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.

 

Trackback URL: https://www.rt-ltd.com/%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%aa/trackback/