By: admin On: יולי 16, 2020 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

תהליך תקין של פיטורים קבוע בחוק – וחל על כל סוגי המעסיקים. בין היתר, הליך סיום העבודה כולל מתן הודעה מוקדמת לפיטורים או הודעה מוקדמת להתפטרות. לאחר מכן, כמוגדר בחוק ישנו הצורך לבצע שימוע.

חשוב לדעת – פסיקת בית הדין לעבודה קובעת שמעסיק מחויב לקיים שימוע לעובד טרם פיטוריו. כמשתמע מכך, לא ניתן לפטר עובד בפועל אם לא נערך לו קודם לכן שימוע, במסגרתו תינתן לעובד היכולת להגיב לדברי המעסיק. פרוטוקול השימוע יועבר לעובד וישמש במקרים שבהם נדרשת התערבות משפטית בהליך הפיטורים.

במילים אחרות, במהלך השימוע, על המעסיק להשמיע לעובד את הנימוקים המלאים לפיטורים. עבור העובד, השימוע הוא במה לסתור את הטיעונים הללו, אם ניתן לעשות כן.

מה קורה כאשר מפטרים עובד ללא שימוע?

בנסיבות של פיטורים שלא כדין וללא שימוע, או שימוע שנקבע בנוהל לא תקין, העובד יכול לפעול בשתי דרכים:

1. תביעה נגד המעסיק – האפשרות הראשונה היא להגיש נגד המעסיק תביעה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
במקרים של תביעה כזו, המטרה היא לקבל סעד אכיפה שמורה על ביטול הפיטורים ואף על השבת העובד למקום העבודה ביחד עם סעד הפיצויים ששמור לו כחוק ובתנאי ההעסקה המקוריים.

2.תביעה לקבלת סעד פיצויים – האפשרות השנייה היא להגיש תביעה עבור קבלת סעד פיצויים בלבד. כאן, המטרה היא לקבל את הפיצויים בלי לנסות לבטל גם את הפיטורים באמצעות צו של בית משפט כזה או אחר.

מתי עובד זוכה לסעד האכיפה?

ברוב המקרים קל יחסית לקבל את סעד הפיצויים בגלל פיטורים שלא כדין, מכל סיבה וכאמור גם בנסיבות שבהן הם בוצעו ללא שימוע. מנגד, סעד של אכיפה נחשב מורכב יותר והוא ניתן רק במקרים חריגים.

המקרים החריגים שבהם עובד יכול לזכות בסעד האכיפה צריכים להביא בחשבון פרמטרים כגון נסיבות הפיטורים, סוג מקום העבודה, פוטנציאל שיתוף הפעולה בין המעסיק והעובד וכן הלאה. בכל מקרה שבו בית הדין הארצי לעבודה מחליט למשל שהשבת העובד תפגע משמעותית ביחסי העבודה התקינים, לא יהיה מקום להורות על סעד האכיפה.

הפתרון: להתייעץ עם אנשי מקצוע

מצב של פיטורים שלא כדין וללא שימוע עלול להיות בעייתי עבור כל הצדדים המעורבים. מבחינת המעסיקים, כאן זה הזמן להדגיש כי מדובר על נושא רגיש מאין כמוהו. אם ברצונך להתייעץ עם המומחים של זמן אמת על מנת להימנע מטעויות יקרות – אנחנו כאן בשבילך עם מגוון פתרונות.