By: admin On: יוני 09, 2020 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה משנת 1988 קובע בישראל, כיצד ניתן למנוע מצב שבו אזרחים שונים לא מקבלים הזדמנויות עבודה שוות. בין היתר, החוק הזה אוסר על הפליה בין עובדים או דורשי עבודה על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, גיל, גזע, דת, לאום וכן הלאה.

יתרה על כך, החוק אוסר על מעסיקים לדרוש מידע על פרופיל צבאי ולהשתמש בו והוא רואה בחומרה פגיעה על רקע הטרדה מינית.

חובת ההוכחה – על המעסיק

חשוב לדעת שבכל תובענה של דורש עבודה או של עובד בשל הפרת הוראות החוק, חובת ההוכחה היא על המעסיק. במקרים כאלה, המעסיק צריך להוכיח שהוא פעל באופן שלא נוגד את הוראות החוק בשלל נסיבות:

– קבלה לעבודה

– קידום בעבודה

– תנאי עבודה

– שליחה להכשרה או השתלמות מקצועית

– תשלום פיצויי פיטורים

במילים אחרות, החוק רחב מאוד וכולל מגוון של אינטראקציות בין המעסיק לבין העובד. בכל אחד מהמקרים הללו, מטרת החוק היא להבטיח את שוויון ההזדמנויות ולמנוע כאמור הפליה כזו או אחרת של עובדים ושל דורשי עבודה.

למה צריך את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה?

החוק הקיים בישראל נתפס כאמצעי שמגן רק על העובדים, אך האמת היא שיש לו גם יתרונות עבור המעסיק בפרט והחברה בכלל. קודם כל, מעסיקים שנצמדים לחוק הזה מקבלים בעצמם יותר אפשרויות ולמעשה מוכרחים לשמור על ראש פתוח בעת גיוס וניהול עובדים. בזכות החוק, המעסיקים לא נשארים מקובעים לתפיסות מיושנות ויש להם היצע גדול יותר של עובדים לבחור מתוכו.

איך שומרים על החוק?

שמירה על החוק ברמה היום יומית היא משימה מורכבת מכפי שנהוג לחשוב. מצד שני, כאשר יותר אנשים משולבים בשוק העבודה, יש יותר הכנסות למדינה והמשק מתייצב. בנוסף לכך, מבחינה חברתית, החוק מעודד יציאה לשוק העבודה ומונע מצב שבו אנשים ספציפיים אינם מקבלים את ההזדמנות התעסוקתית שמגיעה לכולנו. מטבע הדברים, מצב כזה בריא ומועדף על ידי כולם.

רוצה להיות בטוח ששמרת על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה? בנוסף לאמור, ישנן סוגיות רבות שנובעות מאופי ההעסקה הייחודי של כל חברה ולכן, אנו בזמן אמת דואגים לאפיין כל לקוח המנהל את נוכחות העובדים במערכת נוכחות והעברת נתונים לשכר ולבנות יחד הסכם עבודה מותאם אישית לצורת ההעסקה בחברה תוך הקפדה ושימת דגש על הסכם התואם את דרישות החוק.