שעון נוכחות ביומטרי RT7000 B

שעון נוכחות עובדים ביומטרי מאפשר זיהוי מדויק יותר באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ועדכנית. זמן אמת גאה להציג שעון נוכחות המאמת את נוכחות עובדיך באמצעות קריאת טביעת האצבעות.
שעון נוכחות עובדים ביומטרי RT7000-B מאפשר בחירה בין זיהוי ביומטרי לזיהוי באמצעות הקשת קוד אישיעם הצלחת הליך הזיהוי, מקבל המשתמש חיווי קולי במקביל להופעת אישור על גבי תצוגת המסוף. אם המערכת לא זיהתה את העובד, על הצג יופיעו הוראות להמשך פעולה. חברה או ארגון המתקינים את RT7000-B יכולים להגדיר מורשי חתימה שונים בנפרד בכל מסוף ומסוף, וליהנות מטכנולוגיית אימות נוכחות מתקדמת ואמינה.

שעון נוכחות עובדים – השיטה הביומטרית:
הזיהוי הביומטרי הינו שיטת הזיהוי המתקדמת והמדויקת ביותר, הנעשית באמצעות סריקת טביעות האצבע של העובדים. בכל פעם שעובד מניח את אצבעו על הסורק לשם קליטתו הראשונית, מתקבלות במערכת ארבע תמונות הנשמרות בקובץ בינארי, המהווה את מאגר הנתונים על פיו מתבצע הליך זיהוי העובדים. בכל פעם שמונחת אצבע על הסורק, המערכת יודעת בוודאות כמעט מושלמת מי הניח את אצבעו ובאיזו שעה.