By: admin On: יולי 16, 2020 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

אמנם זה לא נשמע טריוויאלי, אולם עסק קטן שמעסיק עובדים זקוק לשעון נוכחות בדיוק – ואולי אפילו יותר – מאשר עסק גדול. למעשה, ללא קשר לגודל, כל עוד העסק מעסיק עובדים, הרי ששעון הנוכחות חייב להיות חלק בלתי נפרד מארגז הכלים שלו. אך עם זאת, חלק מבעלי העסקים הקטנים נוטים שלא לייחס חשיבות לשעון הנוכחות ולאופן שבו הוא יכול לחסוך עבורם זמן, כסף ועוגמת נפש. ובדרך כלל – פשוט משום שהיתרונות אינם ברורים מאליהם. אל דאגה, מיד נבחן את הנושא הזה מעט יותר מקרוב – 3 דקות קריאה והכל יהיה ברור.

תיקון 24 לחוק הגנת השכר

בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר, חלה על המעסיק חובה לפרט במדויק במסגרת תלוש השכר שעליו למסור לעובד, את מספר שעות העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר ואת מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר. לכן, בהתאם להוראות התיקון לחוק, חשוב שמעסיק ינהל פנקס רישום של נוכחות העובדים אשר יכלול את כל שעות העבודה בפועל של העובד.

כך שעון נוכחות חוסך כסף

שעון הנוכחות חשוב עבור העסק הקטן על מנת למנוע עיגול שעות. אם למשל בודקים כמה שוות 10 דקות של עבודה ביום בהקשר של עלות מעביד לשעת עובד בשכר מינימום, מגיעים לעלות מצטברת של כ-136 ש"ח לחודש ו-1,638 ש"ח בשנה. ומה אם מדובר ברבע שעה? או ביותר מכך? עבור העסק הקטן, זו הוצאה משמעותית שיכולה לעשות את ההבדל בין עובד שמשתלם או לא משתלם להעסיק אותו.

כך שעון נוכחות חוסך זמן

שעון נוכחות חשוב עבור העסק הקטן גם כי הוא מגביר את התפוקה של העובדים. כיצד? כאשר העובדים מחתימים נוכחות באפליקציה, באינטרנט או בשעון ביומטרי, ברורה להם הרבה יותר ההפרדה בין הזמן הפרטי שלהם לבין זמן העבודה. גם פה, המיקוד מצטבר להמון שעות עבודה ולכלי יעיל מאוד עבור בעלי עסקים קטנים בכל התחומים. בהקשר הזה, חשיבות שעון נוכחות לעסק קטן היא כמעט מובנת מאליה, אולם מרבית העסקים הקטנים עדיין לא מביאים אותה בחשבון.

כך שעון נוכחות מונע עוגמת נפש

בעלי עסקים קטנים לא יכולים להרשות לעצמם להגיע למצב של מחלוקת על שכר עם העובדים. לצד מקרים חריגים במיוחד, שבמסגרתם לא ניתן למנוע מחלוקת כזו, הרי שבכל שאר המקרים יש למעסיק אחריות כלפי העובד – ולהיפך. בין היתר, אחריות זו באה לידי ביטוי במעקב מדויק אחר שעות העבודה. כאשר יש מעקב מדויק ושני הצדדים מסכימים עליו, פוחת הסיכוי לכך שהעובד או המעסיק ירגישו עוגמת נפש ותסכול.

משתלם להחתים שעות!

בעלי עסקים קטנים יכולים להיות מעודדים מכך שכיום הם לא צריכים לחרוג מהתקציב בשביל להעמיד לרשות העובדים שלהם שעון נוכחות זמין, יעיל, אמין ומדויק. אם ברצונך לקבל פרטים נוספים ולהבין לעומק את הנושא של חשיבות שעון נוכחות לעסק קטן, נציגינו ישמחו לעמוד לרשותך, ולהתאים עבורך את שעון הנוכחות לעסק שלך.