Real time partner

במסגרת תכנית השיווק של מערכות מבית Real time, אנחנו מקדמים תכנית שותפים לחברות IT אשר יספקו שירותי יישום ותמיכה ללקוחותיהם על מערכות זמן אמת. 

מטרת התוכנית

תוכנית שותפים עם חברות IT אשר מספקות שרותי מחשוב ללקוחות עסקיים.

חשיבה ושפה משותפת עם נציגי הלקוח המהווים גם נציגי זמן אמת בפועל.

הסמכה

הסמכת אנשי IT לעסוק, ליישם ולתמוך במערכות זמן אמת.

הסמכת אנשי IT להתקנת חומרה וממשקים למערכות תכנה מבית זמן אמת.

התמקצעות של אנשי קשר (IT) לצורך אפיון מדויק של הליך המכירה וההטמעה.

הצטרפו אלינו