מערכת לזיהוי פנים Real Face

לזיהוי פנים מהיר לבקרת כניסה ודיווח נוכחות באמצעות טביעת אצבע, סיסמא, וזיהוי פנים. מערכת רב עוצמתית הקולטת כ –  400 פנים לזיהוי, 2,000 טביעות אצבע ו 10,000 כרטיסי קירבה. מערכת ביומטרית לזיהוי פנים סורקת את מבנה הפנים של האדם באמצעות מצלמת וידאו. הסריקה נעשית באמצעות מדידת המרחק בין העיניים, אף, פה, וקצוות הלסת. מבנה זה נשמר במסד הנתונים לצורך זיהוי עתידי.

יתרונות המערכת

זיהוי פנים בתנאי תאורה נמוכה

זיהוי פנים מתקדם ומהיר באמצעות מצלמת אינפרא אדום

ניתן לשימוש כבקרת כניסה ומערכת נוכחות

מערכת זיהוי פנים משולבת קורא ביומטרי